9.9.2019 | יום אוריינטציה

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

השראה פוגשת מצוינות

להתמצאות ולניווט בקמפוס