הנדסת מכונות

מיקום: לובי בניין 35
שעות הצגת פוסטרים: 11:45-13:15

למפת הקמפוס >>

 

 נושא הפרויקטשמות הסטודנטיםמנחים אקדמייםמנחים מהתעשייה
1תכנון מדחף לצוללת של האוניברסיטהבן סעידה, רון יחידד"ר יורי פלדמן – אב"ג
2מעבר חום לאוויר ולחלקיקים בשינוע פניאומטיאבישי בצירפרופ' חיים קלמן, ד"ר דמיטרי פורטניקוב – אב"ג
3מדידת התגובה של קפיצי Nitinolשירה סרור, אוה גולןפרופ' גל דבוטון – אב"ג
4רכב המירוץ – צוות מכלול גלגלאלמוג טוויל, רוני בהגןמר יובל לאמאש - רפאל
5חקירת תכונות דינמיות של בטון חזק במערכת SHBאלעד קורוניו, עידו פרצ'יקפרופ' אורן שדות – אב"ג
6תכנון שלדת monocoque מחומרים מרוכבים לרכב מירוץ חשמלי בקטגורית FSAEעומר הלר, חובב פוקסד"ר ויקטור וייסברג –התעשייה האווירית
7תכנון מערכת מתלים לרכב מירוץ חשמלי בקטגורית FSAEרן מאיר, שי זלצמןמר רני דקל – חברת Softwheel
8דלת הזזה עבור מחיצה קשיחה ב-737-700 בהדבקת חוזק להתרסקותנדב אלוןמר אולג ברדיצבסקי – התעשייה האווירית
9בניית מודל דינמי ממוחשב לרכב מירוץ חשמלי בקטגוריית FSAEרן אלבז, אלינור נחמיאספרופ' אמיר שפירא – אב"ג
10סביבת פיתוח מתקדמת לדינמיקה מערכתית מורכבתרותם ברוךד"ר אביש כרמי – אב"ג
11פיתוח מכונה להטענת גלילי חומר גלם על מערכת גלילהחגי גולדבלטמר אשר כץ – אורבוטק
12קטפולטה של דה וינצ'י משופרת - 1גל שטייןמר עידו חאלבי – חב' BWM
13מארז שיכוך אימפקט בנפילהאלעד דינו, דניאל מואבפרופ' אמיר שפירא – אב"ג
14עיצוב וייצור תא ואקום אולטרה גבוהה ללכוד את האטומיםחן סטולרפרופ' רון פולמן – אב"גמר יהושע פופר – המכללה הטכנולוגית תל חי
15תנועה של רובוט דמוי גל על משטחים תואמיםלי-היא דרוריד"ר דוד זרוק – אב"ג
16תכנון וייצור תאים אטומים למכלולים של צוללת אוטונומיתאלון ספיר, אופיר איינהורןפרופ' הוגו גוטרמן, מר בוריס ברגינסקי – אב"ג
17אחיזות של זרועות רובוטיותירדן זוהרפרופ' אמיר שפירא – אב"ג
18קטפולטה של דה וינצ'י משופרת - 2מוריאל חאיקד"ר ויקטור וייסברג –התעשייה האווירית
19תכנון מערכת לייצוב כלי שייט מבוססת גיירושגב גופין, שגיא גלרפרופ' אמיר שפירא, מר חן גלעדי – אב"ג
20רובוט דלתא עצמאייואל גרינר, ענבל גרשנגולדמר ערן קורקידי – חב' SERVOTRONIX
21צוללת אוטונומית – מערכת ציפהאור פרג’ון, אליחי בן סימוןפרופ' הוגו גוטרמן, מר לירון נואמה, מר טל פיטרמן – אב"ג
22צוללת אוטונומית – תכן מנועים ואטימהאהרון זלצמן, נדב בן סימוןפרופ' הוגו גוטרמן, מר לירון נואמה, מר טל פיטרמן – אב"ג
23בחינת עמידות דבקים לקרינה אולטרה סונית בעוצמה גבוהנתנאל מרגי, גל צביוןפרופ' גל דבוטון – אב"גד״ר אמנון אזולאי – ממ"ג
24תכנון מערכת תמסורת לרכב מירוץ חשמלי בקטגורית FSAEמולי משיח, בר עמרמר שי כהן – אב"ג
25בקרה של כלי טיס קשוריםבני קוסרנובסקיד"ר שי ארוגטי – אב"ג
26מידול חלקיקים לא כדוריים באמצעות דיסקרטיזציית האלמנט הבדידדולב שוקרוןד"ר אבי עוזי, פרופ' אבי לוי – אב"ג
27הומוגניזציה של חומר מרוכב מחוזק בחלקיקים הנתון לדפורמציות גדולות (1)משה אורןפרופ' גל דבוטון, מר גדעון וייל – אב"ג
28אופטימיזציה לחרבות גלשן בעזרת CFD ואלגוריתם גנטישאדי ג'באלי, דביר פארפרופ' טוב אלפרין – אב"ג
29איפיון התכונות האלקטרו-מכאניות של פולימרים תחת דפורמציות גדולותדנה לייקין , און שעיביפרופ' גל דבוטון, מר ניר אלבוטיאנו - אב"ג
30כתיבת קוד המאפשר הזזה של זרוע רובוטית ולאחר מכן ביצוע מיפוי קשיחות למשטח בעזרת מד כוחהדר אידלשטייןפרופ' אמיר שפירא – אב"ג
31תכן ואופטימיזציה של מתנדי ומהוד N/MEMSסהר רוזנברגד"ר אוריאל שושני – אב"ג
32היתוך מידה ברשת אדפטיביתנדב לררד"ר אבישי כרמי – אב"ג
33השפעת צורת החלקיקים והאצתם על מקדם הגרריותם קינן, תורן ניקסלברגפרופ' חיים קלמן, ד"ר דמיטרי פורטניקוב – אב"ג
34מחקר ניסיוני תיאורטית של הסעה סוערת בתא ריילי ברנרדגבריאל פלרובפרופ' טוב אלפרין – אב"ג
35ניתוח רזוננס פנימי במערכות מיקרו אלקטרו מכאניותשי קריחליד"ר אוריאל שושני – אב"ג
36מערכת מגוב – קל חורשנתנאל ברמר זאב שיירינג – רמת"א
37זרימה כבידתית של נוזל עם צמיגות משתנה לפי חוק חזקה על משטח עם מקור סיכהאילה גילנברגד"ר רועי סייג – אב"ג
38חקירת הפסדים בזרימה לזורם דחוסליאת וייס, סחר שוורץפרופ' אורן שדות – אב"ג
39פיתוח עמדת שליטה לכלי רכב בלתי מאויש (כרב"מ)ליאור קמיצ'י רימוןפרופ' אמיר שפירא – אב"גסא"ל ליאון אלטרץ – צה"ל
40תכנון חוג בקרה לרכב מירוץ חשמלי במקצה skidpad בתחרות FSAEניתאי מורג, ליאור פרידמןד"ר שי ארוגטי – אב"ג
41דינאמיקה של זורמים לא ניוטוניים מונעי כבידה על משטח חסרי חיכוךשחר צוריד"ר רועי סייג – אב"ג
42תכנון ובנייה של מערך לקירור תבנית להזרקת פלסטיק במכונת 1100 טוןאלון צ'ביק, קובי איואןמר ליאור לוין – דולב מוצרי פלסטיק, ד"ר יוסף אהרון – קמ"ג
43פיתוח מתודולוגיה לחקירת תכונות של חומר נקבובי לא אחיד באמצעות סימולציות זרימה ברמת המיקרותומר שוורץד"ר יורי פלדמן – אב"ג
44אפיון כושר צינון של מוט דלק חשוף בהתזה עיליתדימיטרי זביאגה , דוד זרודד"ר יוסף אהרון – קמ"ג
45זרוע רובוטית שיקומית לנפגעי שבץ מוחיעפרי מילגיר, שאול דואקפרופ' אמיר שפירא, ד"ר שלי לוי צדק - אב"ג
46תכנון מערכת חיישנים התסייע לרופאים מומחים באבחון חולי פרקינסוןברק רוזנברגפרופ' אמיר שפירא – אב"ג
47תכנון זרוע רובוטית מותאמת לעיסוייניב לאופולדמר חן גלעדי – אב"ג
48מחולל חשמל מזרימת מי נהרמיכאל לפיצקיד"ר אלכסנדר סרומין – חב' אלבוס
49סימולטור אופנייםשירן קמחיפרופ' אמיר שפירא – אב"ג
50תכנון מסלול ממונע לשיפור ייצור טפטפותאיתי חזקיה, שי שידלובסקימר אסטבן סוקולסקי - נטפים
51שיערוך הכוחות הפועלים על רקמה בעת שימוש בזרוע רובוטיתלירן חדד, רון עמיצורפרופ' גל דבוטון, ד"ר אילנה ניסקי, מר לידור בכר – אב"ג
52תכנון ויצור מתקן לפתיחת בוכנות הידראוליותדרור בוטבול, גדי גולןשושן יחזקאל – חב' הידקו גבעתי
53אצבע רובוטית בעלת חיכוך משתנהמעיין מזרקלי, אופיר וינרבמר יואב גולן, פרופ' אמיר שפירא – אב"ג
54זרוע רובוטית לכלב (חלק 1)עידו אילוז, עידו דגןמר יואב גולן, פרופ' אמיר שפירא – אב"ג
55זרוע רובוטית לכלב (חלק 2)נאור אדרימר יואב גולן, פרופ' אמיר שפירא – אב"ג
56יד רובוטית לאחיזה תלת מימדיתאיתי קולברג, ניר בן חייםמר יואב גולן, פרופ' אמיר שפירא – אב"ג
57רובוט מחליקליאור טל, אנטון דרובישבסקימר יואב גולן, פרופ' אמיר שפירא – אב"ג
58מיפוי וחקירה של מנוע סטירלינג היברידימתן אבירם, שגיא טלד"ר ישראל ברונשטיין – אב"ג
59תכנון מערכת עזר לשיוור מנועים חשמליים וציוד בעל צירים סובביםלירן קיגלמןמר ניר סנטו - תמר פיתוח טכנולוגיות
60מערכת שינוע פלטותאייל קייט, דוד נגורסקימר יואב גולן, פרופ' אמיר שפירא – אב"ג
61חוזק לשבירה של למינט ספירליליטל בן שטריתד"ר בני בר-און – אב"ג
62רובוט מערבב ומחלק קלפיםאליאור אוחנה, עותי זעיראמר חן גלעדי – אב"ג
63תהודה פנימית במערכות אלקטרו-מכניותרז ארבל, אלמוג אלפסהד"ר אוריאל שושני – אב"ג
64תכנון חוג בקרה לרכב מירוץ חשמלי במקצה ה - Acceleration בתחרות ה - FSAEשחר ששון, זיו דינור ד"ר שי ארוגטי – אב"ג
65בחינת תחונות דינמיות של מתחות מודפסות בטכנולוגיות יצור שונותבן עמירפרופ' אורן שדות – אב"ג
66תכנון רובוט הורה לרובוט ילד למטרות חיפוש והצלהדניאל יעקביד"ר דוד זרוק – אב"ג
67פיתוח אלגוריתם SLAM לניווט רובוטיםנדב גרינברג, עומר וייסד"ר דוד זרוק – אב"ג
68תיאום בין שני רכבים למטרת מיפוי והתמצאות מדויקת במרחבדנה ארזד"ר דוד זרוק, ד"ר שי ארוגטי – אב"ג
69רובוט חד מנועי הנע בזורם צמיגבירן נוב, שני שימנסד"ר דוד זרוק – אב"ג
70רובוט גל כפולדן שחףד"ר דוד זרוק – אב"ג
71רובוט סיריאלי מיניאליסטי למטרות שונותיותם איילוןד"ר דוד זרוק – אב"ג
72הסעת מזהמים גזיים על דיי סופות אבקניסן רוזנברגפרופ' טוב אלפרין, ד"ר קרסוביטוב, ד"ר פומיניך – אב"ג
73שערוך מצב זוויתי ומיקום מנתוני פלאפון ניידטל פיינרד"ר אבישי כרמי – אב"ג
74קירור חום שיורי בריסוסאדיר לוי, צח קזסמר יובל דרימר, דר' יוסי אהרון – קמ"ג
75זרוע רובוטית בעלת מספר דרגות חופש ובעלת דיוק מרבי יואב רואהפרופ׳ אמיר שפירא – אב"ג
76מתקן קבוע להפקת אנרגיה חשמלית מאנרגיה האגורה בגלי יםאורי הרטמן, אורן גבאימר רונן שביט – חב' נובוקסל
77 רמקול פלזמהאורי מעודה, אילן מייקלמר חן גלעדי – אב"ג
78שדרוג מתקן ניסויי קרדן והרצת ניסוייםעידן חמאויפרום' יעקב בורטמן – אב"ג
79פיתוח אלגוריתם מבוסס ניסויים לניטור ממסר הביניים במסוק הפתןנדב זילברמןפרום' יעקב בורטמן – אב"ג
80חקירה ניסויית של התכה במערכת גליליתיהונתן עמרפרופ' גנדי זיסקינד - אב"ג
81ניהול קבוצת הפורמולה של אוניברסיטת בן-גוריון BGRאלון אשרמןמר אבי דנון - רפאל
82פיתוח מודל התכה בגיאומטריה גליליתאלמוג לויפרופ' גנדי זיסקינד - אב"ג
83זרימה עם סילונים במערכי מוטות עם מחיצות.שי בוזגלופרופ' גנדי זיסקינד - אב"גד"ר אלכס רשקובן – קמ"ג
84גילוי פגם טבעי במסב באמצעות סיבים אופטיים בהתבסס על ניתוח רעידותדנה שמעונ'פרום' יעקב בורטמן – אב"ג
85מידול תופעה של זרימה דו פאזית ביחידת BID במדפסות HP Indigoמיכאל חגייבמר טל אלוק, פרופ' אבי לוי – אב"ג
86חקירה מספרית של יציבות זרימה של זורם מוליך תחת השפעת שדה מגנטייקותיאל אפרתיפרופ' מיכאל מונד – אב"ג
87מידול של תהליך ייצור לעדשה טרמית לא רפלקטיביתניצן רום , ערן ניסלפרופ' גל דבוטון, ד"ר מארק שוורצמן – אב"ג
88חוקי בקרה לקבוצת כלי טיס מרחפיםאסי יונהד"ר שי ארוגטי – אב"ג
השארת תגובה