הנדסת חומרים

מיקום: אולם ברקן, בניין 70
שעות הצגת פוסטרים: 10:00-16:00

למפת הקמפוס >>

 

 נושא הפרויקטשמות הסטודנטיםמנחים אקדמייםמנחים מהתעשייה
1התנהגות סביבתית של סגסוגת Ti6Al4V המתקבלת בהדפסה תלת מימדיתתומר רון פרופ' אלי אגיון, אבי לאון
2עמידות בקורוזיה של הסגסוגת AlSi10Mg המתקבלת בהדפסה בלייזר (SLM)תמר דהן פרופ' אלי אגיון, אבי לאון
3פיתוח חלקים הברידים המתקבלים בשילוב תהליכי הדפסה תלת ממדית ויציקת לחץאלמוג אסבאן פרופ' אלי אגיון, אבי לאון
4פיתוח שתלים נספגים על בסיס אבץ מיכל סבן פרופ' אלי אגיון, אלון כפרי
5השפעת הטיפול התרמי על ההתנהגות הסביבתית של סגסוגת AlSi10Mg המתקבלת בריבוד בלייזרולנטינה פרל פרופ' אלי אגיון, עמית זכאי
6אפיון מצב מטלורגי ומכני של פלדה P91 לאחר שירות ממושך בתחנת כוחעמית בן עמי רן מרקוספרופ' רוני שנק, אריאל תורג'מןשמואל אריאל
7סינתזה של אבקות בעלות גודל חלקיק ננומטרי בשיטות כימיה רטובה וסנטור של אבקות ב-SPS לקבל חומרים שקופיםאביטל וגנרפרופ' נחום פרגה
8השפעת טמפרטורה ומוטיב על תכונות תרמיות וחשמליות של פיברטים פפטידייםעידן תורג'מןפרופ' נורית אשכנזי
9סינתזה של אבקות בורון קרביד דל בפחמן וציפוף של אבקות באמצעות SPSנופר לבניפרופ' נחום פרגה
10אפיון משטחי ביניים של ZnO ושכבת פפטיד והשפעת הכיוון הגבישי על התכונותהדר פלדפרופ' נורית אשכנזי
11הערכת ריכוז נושאי מטען בפברילות פפטידיות בעזרת EFMליאור בקפרופ' נורית אשכנזי אוהד זילברבוש
12אפיון נתכי Mg-6Al-xMn-yCa חשילים חדישיםספיר חקאק אלינור יצחקד"ר גיא בן חמו
13אפיון נתכי Ti-6Al-4V מודפסים לשימושים רפואייםרפאל אלירן בן חמוד"ר גיא בן חמו
14שיפור תכונות מכניות באמצעות טיפולים תרמיים לאחר תהליך הספגהטל אלרטפרופ' נחום פרגה
15תבניות פולימריות עבור ליתוגרפיית ננואימפרינט ברזולוציה גבוההסיוון צדקהד"ר מארק שוורצמן
16בדיקת שימושים אפשריים לאבקת בורון ניטרידעלי חטוקאיפרופ' רוני שנק
17הקשר בין אוריינטציית ההדפסה לתכונות המכאניות וזמן ההתכלות של שתל פולימרי (PLA) מודפסאיתי לוי מקס קמלד"ר גיא בן חמו
18קורוזיה במלח מותך של נתכי עלמוחמד אבו סאלחפרופ' רוני שנק
19גידול שכבות דקות של CuS בשיטת שיקוע כימידור בראוןפרופ' יובל גולן
20תכונות מכניות של נתכי Al-Li ליישומים תעופתייםאלכס טריפונוב ניר קוז'יקרופרופ' רוני שנקאלכס אברמוביץ
21קינטיקה של גודל גרעינים בתהליך הפקת WCורוניקה בוגוסלבסקיפרופ' רוני שנקמיכאל רור
22פיתוח חומרים תרמואלקטריים על בסיס GeTe עם Siהדס וייספרופ' יניב גלבשטיין
23הבנת התפקיד של כל אלמנט במערכת AlCoCrFeNi (HEA) על ידי חקר נתכים קווטרנריםגיא הלל ליאור נטוביץפרופ' לואיזה משימלכי פנקס
24חישוב דיאגרמת פאזות במערכות עם פני שטחגיא אוהדפרופ' גיא מקוב
25פריכות מתכת נוזלית ומוצקהחן חיוןפרופ' רוני שנקיצחק דהן ועופר בארי
26פיתוח חומרים מתקדמים ממשפחת Half Heusler ליישומים תרמואלקטרייםטל זהרוניפרופ' יניב גלבשטייןאושרת אפל
27ביו-ננו צ'יפים תלת מימדיים לחקר אותות בתאי מערכת חיסוניתליטל מרדכיד"ר מארק שוורצמן
28אפיון ציפוי ננומטרי של מיקרו אלקטרודותירדן בורשטייןד"ר הדר בן יואב
29השפעת המיקרומבנה על ההענות המכנית של נתכי מגנזיום בלחיצה ומתיחהליאור סורסקי שחף בראוןד"ר עדי בן ארציאריה בוסיבא שמואל שמוחה
30התאמת תכונות של אפוקסי לחיבורי T ו- L מחוץ למישורעומר בן דודפרופ' רוני שנקויקטור וייסברג
31חומרים פוטוולטאים היברידיים אורגנים – פרובסקיטירדן ליאורד"ר איריס ויסולי פישר
32השפעת טיפולי שטח על יציבות חומרים פוטוולטאים פרוביסקיטייםאילן שפירו בר קורןד"ר איריס ויסולי פישר
33אפיון הסדר הגבישי בספינל בעזרת ספקטרוסקופיית Far-IRמשה לויפרופ' נחום פרגה, מהדי חלבי
34יצירת אנודה לתא דלק מסוג Solid Oxide Full Cells – SOFC על בסיס Ni-YSZ במבנים מיקרוסקופיים ידועים לחימצון ישיר של מתאן CH4חזקיה בר-נתןפרופ' יניב גלבשטיין
35פיתוח ציפויים מונעי סובלימציה לחומרים תרמואלקטרייםעידן קורוןפרופ' יניב גלבשטיין
36משיכות של נתכי אלומיניום ליתיום 2198 T35, 2198 T8, 2060גאורגי דוידובפרופ רוני שנקאלכס אברמוביץ
37מכניקת שבר של הדבקות מסוג פסטהדעאל יעקב רוס גולן ירמיהופרופ' רוני שנקויקטור וייסברג
38פיתוח חומרים תרמואלקטריים על בסיס Bi2Te3דור לויפרופ' יניב גלבשטיין, עומר מרוז
39אינטרקציית מימן עם מגנזיום לקבלת MgH2עומר גרינוולד רועי גרינברגפרופ' יניב גלבשטייןד"ר אילן פריבר
40פיתוח התקנים פוטווולטאים המבוססים בדיל סולפיד וקדמיום סולפידגלעד טלפרופ' יובל גולן, רן אבוטבול, מירב פינס
41דיאגרמת פאזות טרנרית Ni-Mn-Pd ירון מרגליתאלי ברוש
42תכונות תרמו-פיזיקליות של סגסוגות המתקבלות בתהליך של Additive Manufacturingניר לויפרופ' נחום פרגה, עינת סטרומזה
43אינטרקציית גז-פני שטח על גבי תחמוצות צריוםמתן מרציאנופרופ' נחום פרגה
44השפעת תהליך טרוד על התכונות המכניות של נתך אלומיניום סיליקון מודפס בתלת ממדיונתן ורניקד"ר מארק שוורצמן
45השפעת תהליך טרוד על התכונות המכניות של נתך אלומיניום סיליקון מודפס בתלת ממדגל חדדד"ר עדי בן ארצי
46חקר תהליך חמצון/חיזור בפאזה גזית של ננו-חלקיקים כתלות בגודל החלקיקיובל כהןפרופ' שמוליק חיוןד"ר דניאלה שווק
47אפיון של פוליאנילין מאולח בברוםמרגריטה גלפרד"ר איריס ויסולי-פישר
השארת תגובה