• בחרו מחלקה

  • ציון פסיכומטרי

  • בגרות

  • למתעניינים במדעי ההנדסה

  • ציוני מכינה

  • מקצוע בונוס לבגרות (5 יחידות) לסכם הנדסה בלבד